Hướng dẫn sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực

Các thành viên nhóm dịch vụ thực địa tải tất cả các hướng dẫn sử dụng sản phẩm vào thư mục chia sẻ trên Google Drive.

Các kỹ thuật viên dịch vụ thực địa truy cập các hướng dẫn sử dụng dịch vụ trong Drive từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của họ khi đang ở ngoài thực địa trên các cuộc gọi dịch vụ. Họ có thể duyệt qua thư mục hoặc tìm kiếm bằng cách sử dụng một số sản phẩm hoặc SKU sản phẩm để tìm hướng dẫn sử dụng phù hợp.

LỢI ÍCH
  • Tất cả các tài liệu đều có khả năng tìm kiếm toàn bộ vì Nhận dạng ký tự quang học (OCR) được áp dụng tự động.
  • Không cần kết nối phức tạp hoặc VPN.
  • Đồng bộ hóa hướng dẫn để truy cập ngay cả khi không có kết nối nào.
  • Loại bỏ sự cần thiết của hướng dẫn sử dụng bằng in, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí và tác động đến môi trường.