Phát sóng quảng cáo người nổi tiếng

Các cơ quan tiếp thị sản xuất các sự kiện trực tiếp với Hangouts trực tuyến trên YouTube, phát sóng với người tổ chức quảng cáo nổi tiếng. Họ quảng bá phát sóng bằng phương tiện truyền thông xã hội như blog, trang web và Google+.

Tại thời điểm của sự kiện, người tiêu dùng đến kênh YouTube của công ty và nhấp vào luồng trực tuyến.
LỢI ÍCH
  • Tiết kiệm chi phí từ phát sóng trực tuyến mà không sử dụng kênh truyền hình mạng.
  • Duy trì video của sự kiện trên kênh YouTube của sản phẩm hoặc công ty.