Cộng tác với các bằng chứng báo cáo kiểm toán

Người tạo nhóm kiểm toán tạo tệp dự án khách hàng trong Google Tài liệu. Kiểm toán viên chia sẻ tài liệu với nhóm, nơi họ có thể truy cập đồng thời và chỉnh sửa tài liệu. Họ thêm biện minh, đưa ra các khuyến nghị và nhận xét về các chỉnh sửa của các cộng tác viên khác để tạo ra một báo cáo chất lượng cao, nhanh hơn.

LỢI ÍCH
  • Hợp lý hóa quy trình nội bộ để tạo báo cáo bằng cách loại bỏ các phiên bản tệp.
  • Cải thiện trải nghiệm của khách hàng bằng cách tăng tốc độ và chất lượng của các báo cáo được cung cấp.