Thu thập một danh sách các vật phẩm được bảo hiểm

Tạo mẫu bảng tính trong Google Trang tính để thu thập danh sách các mặt hàng được bảo hiểm. Tiêu đề cột chứa các hướng dẫn và mô tả cho các thông tin cần thiết, như mô tả mục, thương hiệu, mô hình, số sêri và liên kết đến ảnh của sản phẩm. Tạo bản sao của mẫu và chia sẻ nó với khách hàng của bạn. Yêu cầu họ điền vào các hàng với các chi tiết về mỗi mặt hàng.


LỢI ÍCH
  • Khách hàng dễ dàng thêm các mục mới vào bất kỳ lúc nào mà không cần gửi email nhiều tệp đính kèm.
  • Các đại lý bảo hiểm có thể đăng ký thông báo cho bất kỳ thay đổi nào trong bảng tính và theo dõi khách hàng.
  • Trang tính này an toàn và có lịch sử sửa đổi chi tiết.