Thu thập và tổ chức tài liệu nhân viên mới

Quản trị viên nhân sự tạo một danh sách kiểm tra trong Google Trang tính để theo dõi tất cả các tài liệu bắt buộc cho nhân viên mới, chẳng hạn như sổ tay nhân viên, các thỏa thuận không thông báo, hợp đồng, v.v ... Chúng lưu các tài liệu này vào thư mục chính trên Drive. Nếu giấy tờ yêu cầu chữ ký, họ sẽ quét nó bằng ứng dụng di động trên điện thoại và thêm bản sao kỹ thuật số vào thư mục chính.
LỢI ÍCH
  • Dễ dàng tạo và duy trì một danh sách các tài liệu trong Sheets.
  • Thư mục chính đảm bảo rằng chỉ sử dụng phiên bản mới nhất của vật liệu thuê mới.
  • Tất cả các tài liệu đều có thể truy cập dễ dàng bởi đội ngũ nhân sự.
  • DÙNG DRIVE