Thu thập và chia sẻ những báo cáo sản xuất hàng ngày

Quản lý nhà máy sản xuất nắm bắt các chỉ số hoạt động chính hàng ngày sử dụng Google Forms. Dữ liệu biểu mẫu được tự động thu thập trong bảng tính Sheets, sau đó được xuất bản trên trang web của Trang web để các nhóm quản lý có thể xem lại số liệu hàng ngày.
Người quản lý hiển thị số liệu sản xuất trong thời gian thực với màn hình kỹ thuật số Chromebox khắp nhà máy.
LỢI ÍCH
  • Quản lý nhà máy có chế độ xem theo thời gian thực về các chỉ số của trạm.
  • Đưa ra các vấn đề tiềm ẩn sớm hơn, dẫn đến ít trì hoãn hơn và nâng cao chất lượng an toàn cho nhân viên.
  • Tập trung dữ liệu ở một vị trí và phân tích theo thời gian để đánh giá hiệu suất dài hạn và xác định xu hướng.
  • Tăng sự tương tác với tất cả nhân viên nhà máy, những người có thể xem các hiển thị trong thời gian thực.
  • TẠO MỘT BIỂU MẪU