Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng

Người môi giới lưu trữ một ngôi nhà mở điện tử thu thập thông tin từ những người mua quan tâm bằng Google Forms. Người môi giới bất động sản thiết lập một vài máy tính bảng hoặc Chromebook tại bảng thông tin, nơi người mua có thể nhanh chóng gửi thông tin chi tiết và thông tin về bất động sản của họ. Sau căn nhà trống, đại lý duyệt lại dữ liệu biểu mẫu trong tờ Sheets và theo dõi với người mua tiềm năng.

LỢI ÍCH
  • Realtors có thể dễ dàng thử nghiệm các định dạng mở và phân tích phản hồi của người mua bằng các cuộc khảo sát để xem những gì có hiệu quả nhất.
  • Sử dụng bảng tính từ bất kỳ thiết bị nào để đăng nhập và quản lý trạng thái tiếp theo, không bao giờ mất thông tin khách hàng.