Thông báo các quyết định không thuê

Các nhà tuyển dụng tạo email bằng cách sử dụng câu trả lời có sẵn trong Gmail để cung cấp cho ứng viên những quyết định không cần thuê và bất kỳ bước tiếp theo nào. Gửi giao tiếp từ ẩn danh của Google Groups cho phép tất cả các phản hồi được gửi đến ẩn danh chứ không phải bất kỳ nhà tuyển dụng cụ thể nào.

LỢI ÍCH
  • Câu trả lời được đóng hộp cho phép theo dõi nhanh với một thông điệp nhất quán.
  • Google Groups cung cấp thông báo không khuyến khích hộp thoại đang diễn ra với các quyết định không thuê.