Giao tiếp với đội pháp lý trong phiên toà

1. Gửi cuộc trò chuyện văn bản
Nhóm pháp lý liên lạc mà không nói chuyện qua cuộc trò chuyện trên Google Hangouts. Luật sư gửi tin nhắn trò chuyện từ thiết bị di động để thảo luận các phát hiện mới, bằng chứng và chiến lược quan trọng trong khi thực hiện. Họ thêm vào các thành viên khác trong nhóm để trò chuyện để được tư vấn bổ sung.
LỢI ÍCH
  • Cải thiện kết quả với trò chuyện trực tiếp và chiến lược bên trong phòng xử án.
  • Bao gồm các chuyên gia trong cuộc trò chuyện từ bất kỳ vị trí hoặc thiết bị nào và duy trì lịch sử thảo luận.
2. Trò chuyện video với chuyên gia 
Trong khoảng thời gian nghỉ, nhóm kết nối với các chuyên gia khác bằng cách sử dụng Google Hangouts video. Sử dụng thiết bị di động và ứng dụng Hangouts dành cho thiết bị di động, họ thiết lập một cuộc hội thảo video nhanh với các thành viên của nhóm pháp lý tại văn phòng. Sử dụng chia sẻ màn hình, họ xem lại các tài liệu đã gửi và lập kế hoạch và chiến thuật cho phiên sắp tới.
LỢI ÍCH
  • Chuyển một cuộc trò chuyện thành cuộc gọi điện video trong thời gian nghỉ để phản hồi mặt đối mặt.
  • Nhóm sẽ thấy cùng một tài liệu, từ bất kỳ thiết bị nào, trong cuộc thảo luận với màn hình chia sẻ.