Hoàn thành đơn đặt hàng tại trang web công việc

1. Lịch trình các chuyến thăm trang web.
Nhân viên dịch vụ sử dụng Google Calendar để lên lịch các lượt truy cập trang cho từng kỹ thuật viên điện thoại di động. Lời mời bao gồm địa chỉ trang web có kèm liên kết đến bản đồ để các kỹ thuật viên có thể xác định rõ lộ trình tốt nhất. Nhân viên dịch vụ cũng đính kèm các đơn đặt hàng làm việc từ Google Docs để các kỹ thuật viên có thể chuẩn bị đến thăm trang web.

Trong ngày, các kỹ thuật viên sử dụng Chromebook, máy tính bảng, hoặc các loại thiết bị di động của họ để xem lịch trình và nhận được chi tiết về thứ tự làm việc và hướng dẫn đến các trang web việc làm.
LỢI ÍCH
  • Các kỹ thuật viên hiệu quả hơn với thời gian của họ, đi đến các tuyến đường hiệu quả nhất.
  • Với khả năng truy cập di động vào lịch và các đơn hàng, chúng sẽ xuất hiện được chuẩn bị, giảm những chuyến đi không cần thiết. 
          2. Hoàn thành trật tự làm việc.
Mc dù các kỹ thuật viên ở tại chỗ, các kỹ thuật viên điện thoại di động sử dụng điện thoại của họ để điền vào đơn hàng trong Google Docs. Họ cũng tìm được các bản hướng dẫn sa chữa, cũng như thông tin về máy và các bộ phận được lưu trữ trong Drive. Nếu họ cần thêm trợ giúp trong khi ở một chỗ, họ dùng Hangouts để trò chuyện với một chuyên gia trở lại trong tại văn vòng.

Vào cuối chuyến thăm, kỹ thuật viên hoàn thành hóa đơn bằng cách gửi một bản PDF đến khách hàng.
LỢI ÍCH
  • Cải thiện dịch vụ và giảm thiếu giấy tờ và nhập dữ liệu tăng gấp đôi đối với các đơn hàng điện tử.
  • Truy cập các tài liệu cần thiết khi cần, trước hoặc trong khi làm việc.
  • Tiết kiệm thời gian bằng cách trợ giúp trực tiếp với Hangouts.