Tiến hành kiểm toán nhà cung cấp

Kiểm toán viên trang web hoàn thành việc kiểm tra của nhà cung cấp bằng cách sử dụng một bộ câu hỏi được chuẩn hóa trên biểu mẫu Google Forms. Để hỗ trợ phát hiện không phù hợp, kiểm toán viên tải hình ảnh lên Drive. Họ liên kết các bức ảnh với bảng tính Sheets để lập biểu đ các kết quả được ghi trong biểu mẫu. Trong khi tại chỗ, kiểm toán viên sử dụng Hangouts để giao tiếp các vấn đề với đội ngũ thiết kế tại trụ sở chính.
LỢI ÍCH
  • Giảm thời gian biên soạn báo cáo kiểm toán với các hình ảnh kèm theo được tìm thấy.
  • Đơn giản hóa phân tích dữ liệu và xếp hạng với việc sử dụng các báo cáo chuẩn.
  • Đơn giản hóa quá trình so sánh với kiểm toán trước đó.
  • Hợp lý hóa thông tin liên lạc và báo cáo.
  • KIỂM DUYỆT BẢN MẪU