Tiến hành tính số chu kỳ hàng tồn kho

Các nhà quản lý cửa hàng truy xuất bảng "Hàng tồn kho trong tay" được lưu trữ trong Google Drive và chia sẻ với nhân viên được chỉ định để tiến hành kiểm đếm. Trong giờ nghỉ, khi khoảng hàng tồn trong tay không biến đổi (không có doanh số bán hàng, không có thay đổi), nhân viên sẽ tính số lượng hàng tồn kho và cập nhật lên bảng tính Sheets với kết quả thông qua một thiết bị di động hoặc Chromebook. Nhân viên tiến hành đếm một lần nữa để sắp xếp bất kỳ sự chênh lệch nào được nêu bật trong bảng tính.

LỢI ÍCH
  • Cho phép tất cả mọi người trong nhóm xem toàn bộ khoảng hàng tôn kho.
  • Loại bỏ việc in khoảng hàng tồn kho ra bảng kiểm kê.
  • Giảm việc nhập dữ liệu thủ công và kết quả lỗi, làm giảm số giờ lao động.

CÂU CHUYỆN KHÁCH HÀNG

TRƯỚC
Nhóm lập kế hoạch và phân bổ của Chico's, một nhà bán lẻ quần áo lớn với 1.300 địa điểm, theo dõi lượng hàng tồn kho hàng ngày sử dụng nhiều bảng tính. Mỗi thành viên trong nhóm tham gia vào các cập nhật của riêng họ và các tệp tin được gửi qua email trong nhóm trước khi chia sẻ với các đơn vị kinh doanh khác. Bởi vì luôn có nhiều phiên bản của bảng tính đang lưu hành, nên chế độ xem theo thời gian thực của khoảng hàng tồn khô (hoặc báo cáo đặc biệt về nó) hầu như không thể xây dựng được.

SAU
Nhóm lập kế hoạch của Chico làm việc cùng nhau trong thời gian thực bằng Google Sheets để theo dõi và phân bổ lại khoảng hàng tồn kho đến các vị trí cần nhất. Họ đã tạo ra các bảng tính được chia sẻ để quản lý chú thích cửa hàng, phân bổ lại khoảng hàng tồn kho từ thương mại điện tử đến các cửa hàng và theo dõi các mục bị mất trong trung tâm phân phối.

Sử dụng Drive, các nhóm lập kế hoạch chia sẻ số lượng hàng tồn kho của họ trong tổ chức, giảm đáng kể yêu cầu báo cáo đột xuất và cho phép nhóm tập trung vào việc phân tích dữ liệu và thu thập thông tin chi tiết có giá trị.

ẢNH HƯỞNG
Hợp tác được cải tiến đã giảm số cuộc họp cần thiết để thảo luận về theo dõi hàng tồn kho.
Thông tin bảng tính có thể truy cập dễ dàng cung cấp khả năng hiển thị trong thời gian thực vào khoảng không quảng cáo, điều này có nghĩa là ít yêu cầu về các báo cáo đặc biệt.