Tiến hành đào tạo an toàn từ xa

1. Gửi lời mời lịch tới học viên
Người quản lý an toàn lên lịch các buổi tập huấn bằng cách tạo lời mời Lịch Google bằng liên kết Hangouts. Những người tham dự (như nhân viên thực địa hoặc nhà máy, người quản lý hoặc người huấn luyện) sẽ nhận được lời nhắc lịch trước sự kiện và có thể truy cập Hangout từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của họ.
LỢI ÍCH
  • Làm cho việc huấn luyện an toàn dễ tiếp cận hơn và dễ dàng hơn để tham dự và giảm sự cố an toàn trong công việc.
  • Đơn giản hóa quy hoạch và tổ chức bằng cách cập nhật trực tiếp sự kiện lịch hoặc thiết lập nhắc nhở tham dự.


2. Cung cấp đào tạo trực tiếp
Tại thời điểm cuộc họp, người hướng dẫn sử dụng Google Hangouts để trình bày bài trình bày về an toàn mới từ Trang trình bày và thực hiện các câu hỏi trực tiếp. Nhân viên từ xa tham gia từ các thiết bị di động của họ bất cứ nơi nào.
LỢI ÍCH
  • Giúp nhân viên được huấn luyện trực tiếp mà không cần đưa họ ra khỏi hiện trường.


3. Theo dõi sự tham gia của nhân viên
Sau khi đào tạo về an toàn đã hoàn thành, người hướng dẫn sử dụng Google Forms để theo dõi sự hiện diện và nhận phản hồi. Giảng viên cũng tạo ra các hình thức cho câu đố và phản hồi. 
LỢI ÍCH
  • Giữ hồ sơ về an toàn tốt hơn cho việc kiểm tra tuân thủ nội bộ hoặc bên ngoài.
  • Xác định các lĩnh vực để cải tiến đào tạo bằng cách cho nhân viên thực địa một vòng thông tin phản hồi.