Phối hợp một chương trình thương mại

1. Lập kế hoạch và tổ chức
Nhóm tiếp thị sử dụng Google Trang tính để lập kế hoạch và điều phối chương trình thương mại với nhà cung cấp và thành viên trong nhóm. Họ nhúng bảng tính vào trang web của Sites cùng với các tài liệu lập kế hoạch khác và chia sẻ nó với nhóm sự kiện. Họ sử dụng bảng tính để quản lý tất cả các khía cạnh của sự kiện như danh sách nhà cung cấp, hậu cần, thời hạn và nhiệm vụ. Họ cũng theo dõi từ khóa, trang web, và điểm đau tại triển lãm thương mạị.
LỢI ÍCH
      • Nhóm triển lãm thương mại có thể dễ dàng phối hợp các nhiệm vụ.
      • Nhóm có thể cung cấp khả năng hiển thị cho mọi người vào thời hạn, tình trạng dự án và quyền sở hữu.2. Giữ đội theo nhiệm vụ
Sử dụng Lịch Google, nhóm tiếp thị tạo ra một lịch làm việc mới cho chương trình thương mại. Họ nhập các nhiệm vụ và thời hạn cho mọi thứ họ muốn theo dõi, thêm lịch vào các tài liệu lập kế hoạch khác trên trang kế hoạch và sau đó chia sẻ tài liệu mới với nhóm triển lãm thương mại.
LỢI ÍCH
  • Thời hạn được hiển thị rõ ràng hơn cho tất cả mọi người trong nhóm.
  • Thật dễ dàng để cập nhật thời hạn và giữ cho mọi người nhận thức được tình trạng mới nhất về các sản phẩm.
3. Huấn luyện đội
Nhóm tiếp thị đào tạo những người thuyết trình sử dụng Google Hangouts. Họ chia sẻ tất cả các bài thuyết trình, mẫu và tài liệu tiếp thị trong Drive và Sites để các thành viên của nhóm có thể truy cập chúng từ bất kỳ thiết bị nào. 
LỢI ÍCH
  • Nhóm tiếp thị có thể chia sẻ an toàn các tài sản đã được phê duyệt.
  • Nhóm có thể giao tiếp nhanh chóng với người thuyết trình, và đào tạo họ trực diện - cho dù vị trí của người thuyết trình ở đâu.