Tạo một chương trình giới thiệu khách hàng

Cho phép khách hàng của bạn biết về chương trình giảm giá giới thiệu của bạn bè và gia đình bạn. Tại thời điểm bán hàng, hãy yêu cầu khách hàng mới được giới thiệu và yêu cầu họ điền vào biểu mẫu giới thiệu Biểu mẫu của Google (từ Chromebook hoặc máy tính bảng) với các chi tiết và phản hồi. Xem lại bảng tính phản hồi trong Trang tính để xem những khách hàng nào đã giới thiệu và gửi phần thưởng của họ.

LỢI ÍCH
  • Tăng sự trung thành của khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng với các ưu đãi đặc biệt để giới thiệu người khác.
  • Dễ dàng thu thập và phân tích dữ liệu giới thiệu trong một trang đơn, do đó các nhóm bán hàng có thể theo dõi.
  • Đánh giá phản hồi của khách hàng mới và cải thiện tương tác và dịch vụ trong tương lai.