Tạo bài trình bày trạng thái hàng tháng với khách hàng

Đồng tạo bản trình bày trạng thái hàng tháng với đội khách hàng và các nhà phân tích dự án sử dụng Google Trang trình bày. Nhà tư vấn chính thiết lập cấu trúc chung và chia sẻ nó, sử dụng ý kiến ​​để phân chia các phần cho mỗi cộng tác viên. Sau đó tất cả mọi người hoàn thành các trang trình bày riêng lẻ của họ, khi thuận tiện. Thành viên nhóm và khách hàng xem xét và thực hiện các chỉnh sửa từ thiết bị di động của họ. Họ thêm câu hỏi và nhận xét trực tiếp vào Trang trình bày, mà không gửi kèm tệp đính kèm qua lại. Một khi bài thuyết trình được hoàn thiện, họ sẽ trình bày và chia sẻ với các bên liên quan và các nhà tài trợ dự án ở phía khách hàng.

LỢI ÍCH
  • Tiết kiệm thời gian và thất vọng bằng cách cộng tác trong một tệp, trong thời gian thực, mà không có các phiên bản tệp và kiểm xuất.
  • Nâng cao chất lượng ý tưởng trong các trang trình bày với nhận xét, trò chuyện và chỉnh sửa thời gian thực.
  • Dễ dàng xem lại các chỉnh sửa của những người khác trong lịch sử sửa đổi và hoàn nguyên về bất kỳ phiên bản trước nào nếu cần.
  • Biên tập viên thực hiện chỉnh sửa từ mọi nơi, cùng một lúc và từ các thiết bị di động.