Chỉ ra các ghi chép y khoa bằng sử dụng giọng nói vào văn bản

Khi kết thúc chuyến khám bệnh cho bệnh nhân, bác sĩ sẽ mở tài liệu Google Docs từ thư mục của bệnh nhân trong Drive. Sử dụng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của họ, họ chỉ ra những ghi chú từ chuyến khám bệnh cho bệnh nhân vào tài liệu bằng cách nói vào micro. Tính năng voice-to-text tự động thêm ghi chú vào tài liệu.

LỢI ÍCH
  • Tránh mất các ghi chú chăm sóc bệnh nhân viết trên giấy hoặc sau đó quên những chi tiết đầy đủ hơn.
  • Cải thiện chăm sóc bệnh nhân và theo dõi cho toàn bộ nhóm chăm sóc có tính năng tập trung vào Docs mà nhóm có thể truy cập.
  • Sử dụng bất kỳ thiết bị nào có micrô để ghi lại ghi chú.