Thảo luận các sáng kiến ​​về an toàn cơ sở trực tuyến

Người quản lý cơ sở tạo cộng đồng riêng tư trên Google+ cho các sáng kiến ​​an toàn. Thay vì chờ đợi các cuộc họp hàng tuần hoặc hàng tháng để thảo luận về các ý tưởng, các nhà quản lý sẽ đưa ra các ý tưởng, cuộc thăm dò, hoặc khảo sát khi nhu cầu phát sinh. Ở đó họ có thể xem xét và bình luận về các bài đăng của nhau vào bất cứ lúc nào.
LỢI ÍCH
  • Có thể thảo luận về những thông tin quan trọng mà không cần có cuộc họp hội nghị, cho phép các nhà quản lý có thời gian ở trên sàn với đội ngũ nhân viên của mình.
  • Tất cả các nhà quản lý có quyền truy cập bình đẳng vào các ý tưởng đăng và tham gia vào cuộc thảo luận an toàn.
  • Người quản lý có thể xem hồ sơ lịch sử của tất cả các cuộc thảo luận và bài đăng.