Thu hút khách hàng bất động sản trên phương tiện truyền thông xã hội

Sử dụng tính năng Bộ sưu tập trong Google+, nhà môi giới bất động sản tạo ra một số bộ sưu tập có liên quan đến chủ đề mua nhà. Họ thu thập các bộ sưu tập của họ với các bài báo hữu ích và ý tưởng trong mỗi bộ sưu tập (như mua nhà lần đầu tiên, lên và đến các thị trường, các dự án Tự làm, các tài sản nóng để bán, vv). Họ khuyến khích khách hàng theo dõi các bộ sưu tập mà họ quan tâm.

LỢI ÍCH
  • Làm sâu sắc hơn mối quan hệ với khách hàng thông qua chia sẻ truyền thông xã hội về các chủ đề mà họ quan tâm.
  • Mở rộng cơ sở khách hàng bằng cách cho phép mọi người theo dõi các bộ sưu tập của bạn và bắt đầu cuộc hội thoại qua các bài đăng.
  • Trở thành nhà lãnh đạo tư tưởng trong thị trường bất động sản địa phương thông qua các phương tiện truyền thông xã hội.