Lọc và ưu tiên hóa email VIP và người mua của người bán

Khi các nhà môi giới bắt đầu làm việc với một khách hàng quan trọng mới, họ sẽ thêm địa chỉ email của khách hàng vào một bộ lọc đặc biệt trong Gmail sử dụng nhãn VIP. Các đại lý thiết lập một hộp thư ưu tiên để tự động đặt các email VIP ở đầu hộp thư đến. Khi đại lý quét qua thư của họ từ trình duyệt hoặc thiết bị di động của họ, họ sẽ thấy tất cả các thông điệp quan trọng và đáp ứng nhanh.

LỢI ÍCH
  • Dành ít thời gian quét qua các tin nhắn mới cho những người quan trọng.
  • Nhanh chóng đáp ứng với khách hàng và tăng cơ hội nhận được hợp đồng mua hàng được chấp nhận.