Tìm và cộng tác trên tin tức của đối thủ cạnh tranh

Tạo các cộng đồng Google+ bị hạn chế, nơi nhân viên có thể chia sẻ bài báo, ảnh và video về những gì mà cuộc thi đang làm. Sau đó, nhân viên có thể đăng ý tưởng của mình để đáp ứng thông tin ngành cạnh tranh.

LỢI ÍCH
  • Cộng đồng làm cho nhân viên của bạn dễ dàng hơn để lưu thông tin về ngành và để bạn có thể liên lạc với họ về tin tức đó.
  • Hạn chế những cộng đồng đó giữ cuộc trò chuyện của bạn ở chế độ riêng tư.