Tìm khách hàng và hợp đồng của người môi giới đã rời

Khi đại lý bất động sản rời khỏi công ty, người quản lý bán hàng tìm kiếm qua các email và tệp tin qua Google Vault. Họ chạy tìm kiếm thông qua Gmail và Drive nội dung để xác định khách hàng cần vị trí với một nhà môi giới mới và để tìm các hồ sơ bán hàng và hợp đồng chính. Sau khi tìm kiếm, họ tiếp cận với khách hàng và đảm bảo liên tục trong dịch vụ bằng cách cung cấp một realtor mới.
LỢI ÍCH
  • Ngăn ngừa mất dữ liệu từ doanh thu của khách hàng và đảm bảo tính liên tục của dịch vụ cho khách hàng.
  • Dễ dàng và nhanh chóng định vị các thông tin có giá trị từ các tài khoản email khép kín bằng các tìm kiếm từ khóa và ngày tháng được nhắm mục tiêu.