Nhận phản hồi về quá trình đánh giá nhân viên

Quản trị viên nhân sự tạo cộng đồng Google+ nơi nhân viên có thể đăng nhập và chia sẻ kinh nghiệm của họ, gửi câu hỏi và câu trả lời và cung cấp phản hồi. Các chuyên gia về nhân sự giám sát cộng đồng để tìm hiểu làm thế nào để cải tiến quá trình đánh giá.
LỢI ÍCH
  • Google+ cung cấp một kho lưu trữ an toàn và duy nhất cho thông tin được chia sẻ nội bộ và không chủ đích.
  • Thông tin phản hồi từ nhân viên giúp nhân sự nắm bắt được những gì đang có và những gì không làm việc.
  • TẠO CỘNG ĐỒNG