Tổ chức một phiên họp kỹ thuật toàn cầu

Sử dụng Chromebox cho hội họp và Google Hangouts để thu thập các kỹ sư phần mềm từ nhiều địa điểm. Các kỹ sư tập trung tại một phòng họp tại văn phòng của họ. Người tổ chức cuộc họp chia sẻ bài thuyết trình Trang trình bày, sử dụng chia sẻ màn hình để xem lại mục tiêu cuộc họp và chủ đề để đề cập đến. Họ sử dụng tính năng Hỏi & Đáp để hỏi, sắp xếp thứ tự ưu tiên và trả lời các câu hỏi. Họ đưa ra tài liệu ý tưởng và các điểm thảo luận trong bài thuyết trình, trực tiếp.
LỢI ÍCH
  • Các nhóm kỹ sư dễ dàng kết hợp với nhau trong một nơi trên web để suy nghĩ.
  • Mọi người đều có cơ hội bình đẳng để đặt câu hỏi với tính năng Hỏi & Đáp.
  • Giảm chi phí đi lại và cuộc gọi từ xa với các cuộc họp từ xa trên Chromebox.