Cùng nhau tạo bài trình bày về trường hợp pháp lý

Nhân viên pháp lý tạo và chia sẻ bài thuyết trình Google Slides cho vụ việc. Các luật sư và nhân viên làm việc cùng nhau để thêm tóm tắt trường hợp và bằng chứng thị giác bằng hình ảnh, sơ đồ và biểu đồ. Họ sử dụng công cụ hình dạng và đường kẻ để minh họa rõ ràng những điểm quan trọng cho các hòa giải viên, các trọng tài viên và những người khác. Một khi họ đã có bản thảo ban đầu của họ đã sẵn sàng, nhóm đánh giá và đưa ra các đề xuất cho các chỉnh sửa với ý kiến.

LỢI ÍCH
  • Sử dụng các công cụ vẽ để chỉ ra các yếu tố quan trọng trên hình ảnh và hình ảnh.
  • Dễ dàng nhấn mạnh các điểm bằng cách sử dụng con trỏ laser được xây dựng.
  • Giảm thời gian tạo bản trình bày với một phiên bản duy nhất và chỉnh sửa thời gian thực.