Giữ cho nhóm pháp lý thông báo về trường hợp

Giữ cho nhóm pháp lý thông báo về trường hợp

Nhân viên pháp lý tạo ra danh sách email của Google Groups cho trường hợp cụ thể mà họ đang nghiên cứu. Họ thêm bất cứ ai làm việc về vụ việc, bao gồm cả nhân viên và luật sư, vào danh sách. Khi bất kỳ tin nhắn được gửi đến khách hàng hoặc ngược lại, họ sử dụng địa chỉ nhóm để không ai bỏ lỡ một cập nhật quan trọng.

LỢI ÍCH
  • Tăng tính minh bạch với các giao tiếp với khách hàng, nơi toàn bộ nhóm nhận thức được các cuộc thảo luận qua email.
  • Giảm thời gian làm việc trùng lặp giữa nhóm pháp lý và chi phí thanh toán của khách hàng liên quan.
  • Dễ dàng thiết lập và quản lý danh sách email trong Google Groups.