Quản lý chiến dịch quảng cáo

Các nhóm đại lý và khách hàng tạo ra một chiến lược và kế hoạch hành động cùng nhau trong thời gian thực bằng Google Tài liệu. Họ giả lập lên những ý tưởng sáng tạo trong Slides, nơi mọi người có thể xem và bình luận về tác phẩm. Họ chia sẻ tài sản họ tạo ra, chẳng hạn như hình ảnh hoặc video lớn, trên Drive, để các tài sản đó an toàn và có thể truy cập được từ thiết bị máy tính để bàn hoặc thiết bị di động.
LỢI ÍCH
  • Cắt giảm chu trình lập kế hoạch và rà soát lại tới 60% hoặc nhiều hơn.
  • Chia sẻ an toàn các tệp lớn (tối đa 5 TB) với các nhóm bên trong và bên ngoài công ty.
  • Xem trước video từ bất kỳ thiết bị nào mà không cần tải chúng xuống.