Quản lý quá trình vận chuyển văn phòng

Nhân viên điền vào mẫu Google Forms để yêu cầu chuyển văn phòng. Các nhà quản lý nhân sự được nhận thức về yêu cầu bằng một phản hồi tự động. Họ cập nhật trạng thái của mỗi yêu cầu chuyển văn phòng theo yêu cầu trong bảng tính Sheets sheet phản hồi. Bảng tính đó tự động thông báo cho điều phối viên cơ sở và quản lý văn phòng.
LỢI ÍCH
  • Lưu trữ tất cả các thông tin chuyển đổi trong một bảng tính đơn giản loại bỏ sự cần thiết phải sàng lọc qua email để tìm các yêu cầu, tiết kiệm thời gian.
  • Bảng tính phản hồi được tạo tự động có nghĩa là không phải nhập yêu cầu theo cách thủ công.
  • Mỗi người quản lý có thể xem tất cả các chuyển đổi, cải thiện tính minh bạch.
  • GIỚI THIỆU VỀ CÂU TRẢ LỜI MẪU