Quản lý tổng hợp các trường hợp pháp lý

Đối với một trường hợp mới, nhóm luật pháp tạo bảng tính Google Trang tính để tổ chức và quản lý ghi chú trường hợp. Bảng tính bao gồm các tiêu đề cột để liệt kê tiêu đề tài liệu, dấu bates, ngày tháng, liên kết đến nguồn và ý nghĩa của lưu ý đối với trường hợp. Trong trường hợp phát hiện, các luật sư ghi lại các ghi chép của họ trong bảng tính được chia sẻ. Họ xem xét và nhận xét về các ghi chú của nhau khi họ thảo luận sự liên quan đến vụ án.

LỢI ÍCH
  • Loại bỏ sự trùng lặp của nỗ lực giữa các nhóm pháp lý với các ghi chú trường hợp chia sẻ.
  • Tăng tính minh bạch vào tình trạng khám phá và xem xét tài liệu trường hợp.
  • Dễ dàng thảo luận các quan sát sử dụng nhận xét, và duy trì một luồng nhận xét chi tiết cho tất cả các ghi chú.