Quản lý dự án ngoài dự án trên thiết bị di động

Người quản lý trang web xem xét việc mua sắm vật liệu và thiết bị trên thiết bị di động và điều chỉnh ngân sách bằng Google Trang tính. Sau đó, người quản lý dự án nhận được thông báo rằng tờ đã được cập nhật và hoàn tất báo cáo. Người quản lý trang web nhận được báo cáo trở lại và sẵn sàng đưa ra quyết định ngân sách.

LỢI ÍCH
  • Biên soạn dữ liệu ngân sách vào một nguồn duy nhất để đưa ra các quyết định nhanh hơn và rõ ràng hơn đối với các nhà quản lý khác.
  • Tự động thông báo cho các nhà quản lý khác khi đến lượt họ xem lại bảng tính.
  • Tất cả người đánh giá có thể truy cập ngân sách của bạn từ bất cứ đâu.