Quản lý thông tin về địa điểm và các cuộc hẹn trực tuyến

Khi bán bất động sản, đại lý thiết lập một trang web của Google Sites để cung cấp thông tin về bất động sản. Họ thêm ảnh, thông số về đặc tính, chi tiết về khu phố và vị trí của Bản đồ.
Đại lý sử dụng Lịch để liệt kê ngày mở cửa nhà và các cuộc hẹn có sẵn để xem cơ ngơi trực tiếp.
LỢI ÍCH
  • Các đại lý đã thiết lập và cập nhật trang web bất động sản một cách nhanh chóng, cung cấp thông tin cập nhật nhất cho người mua.
  • Khách hàng xem trang web từ bất kỳ thiết bị nào và dễ dàng đặt thời điểm cuộc hẹn mà không cần chờ các cuộc gọi trả lời hoặc email phản hồi.