Quản lý thời gian biểu cho các cửa hàng và nhân viên

Quản lý cửa hàng điều phối các thay đổi của nhân viên trong Google Sheets. Bằng cách sử dụng Calendar, họ tạo ra một lịch làm việc, thêm tất cả nhân viên vào đó, và xuất bản một cái lịch trình năng động trên tất cả các cửa hàng bao gồm thời gian nghỉ, trao đổi phạm vi bảo hiểm, và ngày l. Nhân viên có thể truy cập lịch làm việc của họ trên ngay trên thiết bị di động của họ.
LỢI ÍCH
  • Nhanh chóng xem tổng số giờ làm của nhân viên theo ngày và tuần.
  • Cải thiện khả năng hiển thị của lịch trình và nhân viên thông qua một cái nhìn tổng thể duy nhất.
  • Nhân viên truy cập lịch trình và cập nhật mới nhất từ bất cứ đâu.