Quản lý gian hàng trưng bày gian hàng thương mại với nhau

Nhóm bán hàng triển lãm thương mại tạo một bảng tính Google Trang tính để quản lý quá trình đăng ký cho gian hàng. Bảng tính của mỗi sự kiện liệt kê tất cả các gian hàng theo số ID, chi phí và tính khả dụng hiện tại. Khi đại diện xác nhận đặt chỗ, họ sẽ nhập vào các chi tiết của nhà cung cấp trong bảng tính để các đại diện bán hàng khác biết rằng không gian đã được đặt trước.Họ sử dụng bảng trụ để giữ một tab đang chạy trên bao nhiêu không gian đã được thuê, tổng chi phí, và bao nhiêu không gian vẫn còn.

LỢI ÍCH
  • Toàn bộ nhóm quản lý việc đặt chỗ từ bảng tính trung tâm và cung cấp thời gian gian hàng cho khách hàng.
  • Tiết kiệm thời gian bằng cách không gửi email các tệp tin hoặc thực hiện cuộc gọi điện thoại để xem gian hàng nào vẫn còn có sẵn.
  • Nhận số liệu thống kê thời gian thực về tình trạng đặt phòng cho mỗi chương trình để bán hết các gian hàng.