Giám sát và theo dõi phân phối hàng tồn kho

1. Theo dõi các chuyển giao trong thời gian thực
Các nhà quản lý kho hàng ghi lại và lập bản đồ cho bất kỳ sự chậm trễ nào từ thời tiết xấu hoặc các sự can thiệp khác. Họ sử dụng API của Google Maps để nhận thông báo thời gian thực về vị trí xe giao hàng để nhóm nhân viên kho có thể chuẩn bị phân phối và phản ứng với bất kỳ sự chậm trễ hoặc thay đổi nào. Họ sử dụng Hangouts để giải quyết nhanh vấn đề chậm trễ với các nhà cung cấp và môi giới
LỢI ÍCH
    • Quản lý tài nguyên kho và lịch trình hiệu quả hơn với thông báo thời gian thực từ Maps.
    • Hangouts cho phép nhà cung cấp và nhà môi giới tùy chỉnh để giải quyết sự chậm trễ một cách nhanh chóng.

2. Quản lý hàng tồn kho trong thời gian thực
Nhà quản lý kho hàng sử dụng thông tin theo dõi phân phối để lập kế hoạch và lập kế hoạch các nguồn tài nguyên kho. Họ chỉ định vị trí bến và vị trí bốc hàng cho mỗi lần gửi hàng sử dụng Google Sheets. Họ điều phối nhân sự và thiết bị dựa trên kích cỡ lô hàng và cấu hình bao bì cũng có trong Sheets. Nhân viên kho hàng làm thủ tục nhận giấy tờ. Họ chụp ảnh của số phiếu đóng gói và chia sẻ nó với bộ phận kế toán trong Drive.
LỢI ÍCH
    • Thông báo bằng thời gian thực cho các tài khoản nhận được sẽ tự động lưu trữ và chia sẻ hình ảnh của phiếu đóng gói.