Theo dõi sự hài lòng của khách hàng đối với các chi nhánh ngân hàng

1. Thiết lập cuộc khảo sát
Các nhà quản lý chi nhánh tạo bản khảo sát Biểu mẫu Google tập trung vào trải nghiệm của khách hàng khi ở trong trung tâm ngân hàng.Họ thiết lập các câu hỏi như mức độ hài lòng cho thời gian giao dịch rút tiền, thời gian chờ đợi vận động hành lang, sự thân thiện của nhân viên, sự thân thiện của nhân viên và sự xuất hiện của chi nhánh.

Người quản lý đặt Chromebook vào trung tâm ngân hàng ở chế độ kiosk để khách hàng chỉ có quyền truy cập vào cuộc khảo sát sự hài lòng.
LỢI ÍCH
  • Sử dụng biểu mẫu để nhanh chóng hiểu khách hàng cảm thấy thế nào về các dịch vụ mà họ nhận được.
  • Dễ dàng thiết lập Chromebook làm kiốt chức năng đơn để khách hàng không thể truy cập các ứng dụng và hệ thống nội bộ.2. Xem lại kết quả 
Các nhà quản lý xem lại dữ liệu về sự hài lòng trong bảng tính Google Trang tính. Họ xem bản tóm tắt các câu trả lời và tạo biểu đồ và bảng biểu để hiển thị các thay đổi về kết quả theo thời gian. Họ chia sẻ tất cả kết quả với lãnh đạo khu vực và doanh nghiệp.

Trong cuộc trò chuyện buổi sáng, các nhà quản lý xem lại kết quả sự hài lòng của khách hàng với nhân viên. Họ cùng nhau suy nghĩ và sáng tạo cách để cải thiện dịch vụ, lập mục tiêu và ghi lại chúng bằng Tài liệu. Khi đạt được mục tiêu, các nhà quản lý nhận ra và khen thưởng nhân viên.
LỢI ÍCH
  • Chia sẻ kết quả biểu mẫu một lần với HQ và tránh gửi nhiều tệp và tệp đính kèm.
  • Với kết quả tóm lược tự động, hãy dành ít thời gian phân tích dữ liệu.
  • Cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng và cam kết của nhân viên với dữ liệu lịch sử và các nhóm động não.