Thông báo cho nhà kho giao hàng và yêu cầu đón

Thư ký nhận ghi lại một lần phân phối bằng cách cập nhật hệ thống khoảng không quảng cáo trong Google Trang tính. Họ thông báo ngay cho nhà kho bằng một tin nhắn trò chuyện trong Hangouts. Họ sử dụng Sheets và Hangouts để lên lịch và theo dõi kiểm soát hàng tồn kho qua các phòng ban.

LỢI ÍCH
  • Quá trình tiếp nhận và xếp dãy khoảng không quảng cáo được sắp xếp hợp lý.
  • Các mặt hàng quan trọng có thể dễ dàng bị gắn cờ để xử lý đặc biệt. Ít đồ đạc hơn.
  • Trang tính có thể gửi thông báo tự động để thông báo cho từng bộ phận khi khoảng không quảng cáo đã sẵn sàng.