Tắt theo dõi một nhân viên

Các chuyên gia về nhân sự phỏng vấn các nhân viên và ghi lại câu trả lời sử dụng Google Forms và máy tính bảng Android. Dữ liệu phản hồi được lưu trữ trong bảng tính Sheets, nơi dữ liệu số liệu chính được tạo tự động và hiển thị cùng đồ họa. Các chuyên gia về nhân sự sử dụng Google Slides để hợp nhất dữ liệu số liệu và trình bày nó cho đối tượng điều hành.
LỢI ÍCH
  • Một quy trình không cần giấy tờ dễ dàng và đáng tin cậy tiết kiệm thời gian.
  • Dữ liệu trả lời phỏng vấn được tổ chức và sử dụng được với nỗ lực nhỏ nhất.
  • Trang tính cung cấp quyền truy cập tức thời vào kết quả, bao gồm đồ thị và biểu đồ thời gian thực.