Tổ chức các cuộc họp với những tài liệu được chia sẻ

1.Đính kèm tài liệu cuộc họp vào lời mời.
Đối với cuộc họp tiếp theo của bạn trong Google Calendar, hãy đính kèm tài liệu hỗ trợ (như chương trình nghị sự cuộc họp, số phút hoặc bài thuyết trình) từ Drive hoặc máy tính để bàn của bạn.
LỢI ÍCH
  • Tập trung các tài liệu họp cho tất cả người tham dự.
  • Cung cấp hầu hết thông tin cuộc họp được cập nhật.
2.  Phối hợp trên các ghi chép cuộc họp. 
Tại thời điểm cuộc họp, yêu cầu tất cả mọi người mở tài liệu ghi chú cuộc họp đính kèm trong Google Docs. Khuyến khích người tham dự cộng tác trên các ghi chép ghi âm tài liệu, các mục hành động, hoặc các câu hỏi. 
LỢI ÍCH
  • Đảm bảo truy cập vào các ghi chú chính xác, toàn diện.
  • Cung cấp cho mọi người tầm nhìn vào các mục hành động.