Sắp xếp ảnh với nhận diện khuôn mặt

Sau khi chụp ảnh, nhiếp ảnh gia tải các tệp của họ lên Google Drive hoặc Ảnh. Trong ứng dụng Drive hoặc Photos, các tệp tin được sắp xếp theo ngày và vị trí tự động.
Các nhiếp ảnh gia sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt trong Ảnh để gắn thẻ ảnh theo một khuôn mặt cụ thể. Sau đó, họ sử dụng tìm kiếm để tìm tất cả ảnh của cùng một người và sắp xếp chúng vào một album để chỉnh sửa và chia sẻ

LỢI ÍCH
  • Lưu trữ và chia sẻ ảnh một cách dễ dàng và truy cập chúng từ bất kỳ thiết bị nào.
  • Tìm tệp hình ảnh trong giao diện Drive hoặc Photos.
  • Gắn thẻ ảnh nhanh với nhận dạng khuôn mặt để tổ chức nhanh chóng và sử dụng trong tương lai.