Lập kế hoạch sáng kiến ​​thay đổi văn hóa doanh nghiệp

1. Thu thập và xem xét dữ liệu khảo sát
Các chuyên gia về nhân sự tạo một cuộc khảo sát bằng cách sử dụng Google Forms để thu thập thông tin về văn hoá doanh nghiệp. Họ gửi bản khảo sát cho tất cả nhân viên và thu thập kết quả trong bảng tính Sheets. Sau đó, sau khi tất cả dữ liệu được thu thập, họ chia sẻ kết quả - biểu đồ và biểu đồ được tạo tự động - với lãnh đạo và đội ngũ quản lý.

Để khuyến khích thảo luận và phản hồi, họ thiết lập một Hangouts và mời các thành viên nhóm có liên quan tham gia và thảo luận.
LỢI ÍCH
  • Nhanh chóng và dễ dàng thu thập dữ liệu của nhân viên bằng một trình tạo mẫu đơn giản và một bảng tính trực tiếp cho tất cả kết quả.
  • Dễ dàng chia sẻ kết quả trực tiếp với các nhóm hoặc cá nhân trong tổ chức.
  • Thảo luận trực tiếp với nhóm lãnh đạo, bất kể địa điểm nào, để xem xét và thảo luận về các kết quả khảo sát.
  • Có quyền kiểm soát truy cập chi tiết mà những thông tin đó sẽ hiển thị đối với lãnh đạo và nhân viên.

2. Tạo một kế hoạch hành động
Các chuyên gia về nhân sự tạo ra một kế hoạch hành động dựa trên kết quả khảo sát. Họ liệt kê kết quả khảo sát trong Google Sheets và tạo một bộ theo dõi với các mục hành động, thời hạn và trạng thái. Sau đó, họ chỉ định nhiệm vụ trong kế hoạch hành động cho những người cụ thể và cảnh báo họ bằng cách đưa ra nhận xét.
LỢI ÍCH
  • Đảm bảo rằng các nhiệm vụ quản lý thay đổi được ghi lại và phân công, theo dõi sự tiến bộ trong thời gian thực sử dụng Sheets.
  • Các đồng nghiệp có thể giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ hoặc cung cấp thông tin quan trọng bằng cách cung cấp đầu vào sử dụng nhận xét.