Cung cấp cổng thông tin cho người mua bất động sản

Khi khách hàng tìm thấy bất động sản để mua, đại lý bất động sản sẽ tạo một cổng thông tin Google Sites cho họ. Cổng thông tin là hướng dẫn kỹ thuật số của họ thông qua quá trình mua.Trên cổng thông tin, người mua tìm thấy một bảng kiểm mục Sheets để theo dõi thương lượng hợp đồng, ngày kiểm tra, phê duyệt khoản vay, v.v ... Họ nhìn thấy các chi tiết về tài sản như hình ảnh, vị trí Bản đồ, tài liệu đặc tính của tài sản, thông tin về thuế và hợp đồng. Nếu cần, người mua sẽ thiết lập các cuộc hẹn với đại lý thông qua các khoảng thời gian cuộc hẹn trên Lịch.

Cung cấp cổng thông tin cho người mua bất động sản

Khi khách hàng tìm thấy bất động sản để mua, đại lý bất động sản sẽ tạo một cổng thông tin Google Sites cho họ. Cổng thông tin là hướng dẫn kỹ thuật số của họ thông qua quá trình mua.Trên cổng thông tin, người mua tìm thấy một bảng kiểm mục Sheets để theo dõi thương lượng hợp đồng, ngày kiểm tra, phê duyệt khoản vay, v.v ... Họ nhìn thấy các chi tiết về tài sản như hình ảnh, vị trí Bản đồ, tài liệu đặc tính của tài sản, thông tin về thuế và hợp đồng. Nếu cần, người mua sẽ thiết lập các cuộc hẹn với đại lý thông qua các khoảng thời gian cuộc hẹn trên Lịch.


LỢI ÍCH
  • Người mua được thông tin tốt hơn về quá trình mua bán tổng thể, với quyền truy cập vào cổng thông tin bất cứ lúc nào.
  • Người mua có quyền truy cập trung tâm vào tất cả các tệp và chi tiết họ cần trong quá trình mua hàng.
  • Đại lý cung cấp sự minh bạch và dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của họ và phân biệt họ khỏi sự cạnh tranh.