Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên

Khách hàng yêu cầu hỗ trợ bằng cách gửi email tới địa chỉ hỗ trợ. Đại diện hỗ tr sẽ trả lời trong Gmail với lời mời Google Calendar bao gồm buổi họp Hangouts dự kiến được lên lịch.

Khách hàng chỉ cần nhấp vào liên kết trong Google Calendar vào thời gian đã lên lịch để kết nối với đại diện hỗ trợ trong Hangouts. Khách hàng và đại diện hỗ trợ giao tiếp trực tiếp để khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề. Khách hàng chia sẻ màn hình cá nhân của họ để minh họa tốt hơn những gì họ đang trải nghiệm. Các đại diện chia sẻ những cái của họ có để giải thích tốt hơn trong quá trình giải quyết.
LỢI ÍCH
  • Tiết kiệm thời gian bằng cách lập kế hoạch cho cuộc gọi hỗ trợ trong Calendar.
  • Cung cấp hỗ trợ qua điện thoại tốt hơn bằng cách cho phép khách hàng hiển thị, thay vì chỉ giải thích các vấn đề. Và cho phép các nhân viên hiển thị, thay vì chỉ giải thích, làm thế nào để chỉnh sửa nó.
  • Cung cấp trải nghiệm hỗ trợ khách hàng cá nhân nhiều hơn.