Cung cấp dữ liệu KPI tại chỗ cho nhân viên nhà máy

Các nhà quản lý sản phẩm sử dụng Chrome ký hiệu và Chromebox biểu tượng để tạo ra màn hình hiển thị ký hiệu cho máy chủ nhà trường. Google thiết lập các trang trình bày Google với KPI và KPI biểu đồ từ Sheets..  Màn hình trong suốt màn hình hiển thị tiêu đề xuất xứ của công việc và tiến trình.

LỢI ÍCH
  • Biểu đồ trong Trang trình bày tự động cập nhật khi dữ liệu mới được thêm vào bảng tính nguồn.
  • Tăng tính minh bạch giữa quản lý và người lao động với mục tiêu sản xuất và số liệu hiển thị trong thời gian thực.