Đăng ký khách truy cập văn phòng

Khi nhân viên mong đợi một khách truy cập tại văn phòng, họ gửi biu mẫu Google Forms để thông báo cho đội ngủ thiết bị trước thời gian về chuyến thăm. Mẫu này bao gồm những thông tin cơ bản của khách truy cập (tên, ngày sinh, công ty ...), thông tin liên lạc của nhân viên và bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào chẳng hạn như truy cập wifi.   

Khi biểu mẫu được gửi, đội ngũ thiết bị thông báo qua các quy tắc thông báo của bng tính Sheets có liên quan. Khi khách truy cập đến, nhân viên tại l tân xin xác minh danh tính của khách truy cập và liên hệ với nhân viên hoặc địa chỉ liên hệ khác thông qua Hangouts.
LỢI ÍCH
  • Khách hàng được trải nghiệm các cuộc kiểm tra liên tục.
  • Quy trình công việc được đơn giản hóa vì các yêu cầu riêng cho các nhóm đã tham gia khác nhau (ví dụ như lễ tân và IT) không còn cần thiết.
  • Một bản ghi điện tử của tất cả các khách hàng được lưu trữ trực tuyến với những lần xét vào và xét ra.

Comments