Báo cáo sự cố an toàn

Những nhân viên có liên quan đến sự cố an toàn tại nơi làm việc, họ điền vào một bản báo cáo an toàn trong Google Forms trên trang web nội bộ của công ty. Khi họ nộp đơn, nhân s sẽ được thông báo tự động và có thể nắm bắt tình hình nhân viên kịp thời.
LỢI ÍCH
  • Hợp lý hóa quá trình báo cáo bằng cách tạo ra các đơn mẫu chính xác ngay lập tức cho nhân viên.
  • Rút ngắn thời gian cho việc báo cáo và phản hồi.