Báo cáo sự cố an toàn trang web bằng điện tử

1. Đệ trình an toàn 
Sau khi họ xác định vấn đề về an toàn, nhân viên thực địa, nhà máy hoặc cửa hàng sử dụng biểu mẫu Biểu mẫu Google để gửi báo cáo.Họ truy cập vào biểu mẫu từ mạng nội bộ trên Trang web và điền vào tất cả các chi tiết từ thiết bị di động của họ ngay khi phát hiện ra nguy cơ an toàn.
LỢI ÍCH
  • Các mẫu điện tử có thể truy cập ngay được - nhân viên không phải rời khỏi nơi xảy ra sự cố để báo cáo một vấn đề.
  • Dữ liệu được theo dõi phù hợp với các trường bắt buộc và trình đơn thả xuống.
  • Báo cáo ngay lập tức giữ trang web việc làm an toàn hơn.
2. Tải lên các hình ảnh đến Drive
Người lao động cũng chụp ảnh hoặc quay phim về mối nguy về an toàn khi sử dụng điện thoại thông minh của họ. Hình ảnh và video được tải lên thư mục sự cố an toàn trong Google Drive. Giờ đây, báo cáo về an toàn bao gồm một miêu tả toàn diện về tất cả các vấn đề vượt quá dữ liệu được gửi trên biểu mẫu. 
LỢI ÍCH
  • Những người quản lý không có mặt tại chỗ nhận được thông tin tốt hơn về các mối nguy an toàn.
  • Người lao động làm báo cáo rõ ràng hơn và theo dõi trách nhiệm giải trình tốt hơn.
  • Quá trình báo cáo nhanh hơn và dễ dàng hơn.
3. Tạo bản tóm tắt báo cáo an toàn
Người quản lý an toàn nhận thông báo cho mỗi lần gửi và theo dõi ngay lập tức. Các nhà quản lý tạo ra một bản tóm tắt trực quan các vấn đề được báo cáo để họ có thể đưa ra quyết định mua thiết bị an toàn và đào tạo an toàn bổ sung.
LỢI ÍCH
  • Các nhà quản lý an toàn nhận cảnh báo ngay khi xảy ra sự cố.
  • Họ có thể dễ dàng xem xét dữ liệu phức tạp để đưa ra quyết định nhanh hơn.
  • Người quản lý có thể duy trì các ghi chép lịch sử về những sự cố mà không cần bản sao giấy hoặc các mục trùng lặp.