Lên lịch tư vấn khách hàng từ xa

Quản trị viên pháp lý sử dụng lời mời của Lịch Google để lên lịch cho các cuộc tư vấn tiếp theo với khách hàng. Chúng bao gồm Hangouts video trong lời mời tham dự các cuộc họp với luật sư đang đi du lịch. Họ gửi lời nhắc lịch đến người tham dự và đính kèm các hồ sơ vụ án quan trọng để xem xét hoặc chữ ký. Trong Hangout, luật sư chia sẻ màn hình của họ để xem xét tài liệu.

LỢI ÍCH
  • Giảm thời gian đi lại và chi phí cho các luật sư để họ có thể tập trung vào việc xem xét hồ sơ vụ án.
  • Tăng tính khả dụng cho các cuộc họp của khách hàng với việc giảm đi du lịch.
  • Xem lại tài liệu cùng với khách hàng từ bất cứ đâu, kể cả thiết bị di động.