Gửi thư cho phụ huynh bằng tiếng mẹ đẻ của họ

Vào đầu năm học, giáo viên viết một bức thư trong Google Documents cho cha mẹ của học sinh trong lớp của họ. Bức thư chào đón gia đình đến lớp và cho phụ huynh hiểu rõ hơn về những gì được mong đợi và cần thiết trong suốt năm học. Giáo viên làm cho bức thư có thể đọc được trong từng ngôn ngữ mẹ đẻ bằng cách sử dụng tính năng Dịch trong Tài liệu.

LỢI ÍCH
  • Viết một lá thư cho tất cả phụ huynh của học sinh trong lớp, bất kể ngôn ngữ.
  • Dịch nhanh nội dung sang các ngôn ngữ khác nhau.
  • Giúp các bậc cha mẹ cảm thấy được chào đón, tạo cho họ một trải nghiệm trường học tốt hơn với con của họ.
  • Giúp giáo viên dễ dàng xây dựng mối quan hệ tốt hơn giữa phụ huynh và giáo viên.