Thiết lập các điểm nóng về hướng dẫn tại trung tâm ngân hàng

Các hoạt động ngân hàng duy trì một thư viện chia sẻ các thủ tục và các tài liệu giao dịch trong Google Docs. Ví dụ: họ cung cấp hướng dẫn chi tiết để gửi một dây tiền quốc tế hoặc quét và gửi tài liệu tài chính qua email cho bộ phận cho vay.

Họ tạo mã QR cho mỗi tập tài liệu hướng dẫn (sử dụng URL của chúng), in chúng, và đặt chúng chiến lược xung quanh chi nhánh. Khi liên kết cần nhắc nhở nhanh chóng, họ sẽ quét nó bằng điện thoại thông minh của họ và xem lại các hướng dẫn trên ứng dụng Di động của Documents.
LỢI ÍCH
  • Liên kết nhanh chóng và thận trọng tìm hướng dẫn để họ có thể cung cấp dịch vụ nhanh hơn, tốt hơn.
  • Các thao tác dễ dàng duy trì các hướng dẫn được cập nhật trong một tài liệu, và mã QR cho nó không bao giờ thay đổi.