Gửi và chia sẻ sở thích

Nhân viên chia sẻ hiệu suất tuyệt vời của đồng nghiệp trong biểu mẫu Google Biểu mẫu. Các chuyên gia và nhà quản lý nhân sự sẽ nhận được email tự động cho mỗi lần gửi. Các nhà quản lý sau đó có thể chấp nhận và khen thưởng đồng nghiệp của họ. Thành tích của tháng được chia sẻ trong cuộc họp hàng tháng của giám đốc điều hành
LỢI ÍCH
  • Các mẫu có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào và có thể kích hoạt thông báo qua email cho những người hoặc nhóm cụ thể.
  • Quá trình số hóa làm cho quá trình dễ dàng hơn cho nhân viên để gửi những tiếng tăm, gia tăng việc chấp nhận quy trình và góp phần tạo nên nền văn hoá tốt hơn.
  • Các nhà quản lý có thể đáp lại sự hào hứng khi họ được trình bày, không cần phải chờ đợi các cuộc họp của khu vực hàng tháng.
  • SẴN SÀNG ĐỂ SỬ DỤNG MẪU CHƯA?